flyerlogotransparentwhite animattikonwhite pafos_2017_logowhite icon_Facebook icon_Twitter icon_instagram Pinterest white large

Kimonos Art Center

Kimonos 2

8011 Paphos

Cyprus

+(357) 26 102 180

Project Director

Charalambos Margaritis

margaritis@kimonosartcenter.com

icon_Facebook icon_Twitter icon_instagram
Pinterest white large